Algemeen
Met de volgende algemene spelregels kunnen we Gratissexverhalen.xxx voor iedereen gratis, snel & kwalitatief houden.

Lees deze algemene voorwaarden door voordat u gebruik maakt van Gratissexverhalen.xxx. Door gebruik te maken van de diensten van Gratissexverhalen.xxx accepteert u de voorwaarden. U dient geen gebruik te maken van Gratissexverhalen.xxx als u de algemene voorwaarden niet accepteert. Gratissexverhalen.xxx houdt zich het recht deze algemene voorwaarden aan te passen.

Artikel 1 Inhoud van de website
Gratissexverhalen.xxx heeft de inhoud van deze site met zorg samengesteld. Echter, alle informatie op de site met betrekking tot de aangeboden diensten is afkomstig van derden (adverteerders/schrijvers). Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid van informatie. Gratissexverhalen.xxx draagt voor de inhoud van de geplaatste verhalen geen enkele verantwoordelijkheid. De verhalen mogen geen verwijzingen bevatten naar personen onder de 18 jaar en we treden ook op tegen racisme, hou het leuk en spannend!

Artikel 4 Privacy verklaring / Cookies
Om Gratissexverhalen.xxx goed te kunnen laten functioneren verzamelt de website informatie onder meer door middel van IP-gegevens en cookies. Met deze informatie kan Gratissexverhalen.xxx onderdelen van de site en afstemmen op de wensen van gebruikers. Vanwege het gebruik van cookies wordt het gebruiksgemak van Gratissexverhalen.xxx verhoogd. Gratissexverhalen.xxx respecteert ieders privacy en zal gegevens dus niet voor andere doeleinden gebruiken dan voor het verbeteren van de service aan de gebruiker van Gratissexverhalen.xxx. Gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Gratissexverhalen.xxx levert indien juridisch noodzakelijk wel informatie aan officieel erkende juridische handhavers van het Nederlandse recht systeem. U stemt Gratissexverhalen.xxx toe uw gegevens te verstrekken aan juridische handhavers indien hiertoe naar het oordeel van Gratissexverhalen.xxx rede toe is. Gratissexverhalen.xxx verwijst naar andere websites (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banners of advertenties). Indien u gebruik maakt van de diensten van websites van derden, dan valt u onder de privacyregels van deze dienstverlener. Gratissexverhalen.xxx heeft geen invloed op de inhoud en het beleid van deze sites en hier gaat u mee akkoord.

.Artikel 5 Uitsluiting van gebruikers
Gratissexverhalen.xxx behoudt zich het recht toe om u uit te sluiten van verder gebruik van de website indien u op enige wijze handelt in strijd met deze algemene voorwaarden, onverminderd het recht van Gratissexverhalen.xxx om rechtsmaatregelen tegen u te nemen en een schadevergoeding te eisen.

Artikel 6 Verwijzingen en derden
De site bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of advertentie) naar websites van derden. Gratissexverhalen.xxx heeft geen zeggenschap over deze websites. Gratissexverhalen.xxx is nimmer verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Artikel 7 Beveiliging
Gratissexverhalen.xxx spant zich in de website systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik van gegevens en ingevoerde informatie. Hiervoor maakt het gebruik van goed beveiligde servers en backup systemen.

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Rotterdam. Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door Gratissexverhalen.xxx aangepast worden. Het is daarom belangrijk de algemene voorwaarden regelmatig te bekijken.